page-header

Frankfurt Başkonsolosumuz Sayın Burak Karartı’nın Davetine, İMMİB ile Beraber İcabet Ettik

Frankfurt Başkonsolosumuz Sayın Burak Karartı’nın davetine, İMMİB ile beraber icabet ettik.

Nazik davetleri ve misafirperverliklerinden ötürü başta Başkonsolusumuz olmak üzere tüm Frankfurt Başkonsolusluğu’na teşekkür ederiz.

Back to top of page